Verwarming

 

 

Verwarming: maatregelen winter 2022-2023

thermostatische kraan

Regeling van de verwarming

 • de verwarming is ingeschakeld van ongeveer 1 oktober tot 30 april. Vanaf 1 mei enkel nog in uitzonderlijk koude periodes van 7 dagen en langer
 • de verwarming slaat in principe aan van (ongeveer) 7u00 tot 23u00, en zodra de buitentemperatuur beneden de 17° daalt
 • de temperatuur van de radiator varieert met de buitentemperatuur:
  18—15 graden 40 graden
  15—10 graden 50 graden
  10—-5 graden 60 graden
  5—–0 graden 65 graden
  0—-10 graden 70 graden
 • in het tussenseizoen wordt de verwarming vaak manueel uitgeschakeld, en kunt u best een elektrische bijverwarming voorzien
 • laat best een thermostatische radiatorkraan installeren (via contactpersoon)
calorimeter
calorimeter display

Wat vertelt de display van de calorimeter?

De display van de nieuwe calorimeter geeft de 3 cijfers hiernaast weer, wisselend om de paar seconden. Het zijn piepkleine cijfertjes en je moet er soms wel een extra lichtje en bril bijhalen!

 • het bovenste vakje (hier links “345”) geeft het aantal verbruikte units weer sedert de vorige opname (meestal in februari)
 • in het 2e vakje (hier links “12345”) staat het totaal aantal units van de laatste afrekening
 • het onderste getal is het vaste serienummer van uw calorimeter (dit nummer verschijnt op uw afrekening Meteropname onder de kop “Code”)

Op deze manier kunnen huurders en eigenaars zonder discussies afrekenen:

Ter info: de jaarlijkse verwarmingskosten voor een studio variëren van 100 tot 1.000 euro!

Opvolgen van de calorimeter met TSS

Met het Techem Smart System (TSS) kan elke mede-eigenaar de calorimeter opvolgen, en op elk moment een tussentijdse afrekening maken met de huurder. Hiervoor krijgt elke eigenaar een unieke login op het Techem-webportaal. Het systeem wordt uitgerold in voorjaar 2023. U kunt nu al downloaden: handleiding systeem & TSS .

Een klachtenbrief uit 2011… nog altijd actueel

Geachte Heer,

We hebben uw klacht over de verwarming goed ontvangen.
Het afstellen van het verwarmingssysteem in een groot gebouw als de Gouden Reaal is geen sinecure.

Enerzijds is er de zeer begrijpelijke en natuurlijke behoefte aan warmte van iedereen die er woont, waarbij inderdaad in principe een verwarming tot minstens 20° moet mogelijk zijn.

Anderzijds zijn de brandstofprijzen de jongste jaren dermate gestegen (en dit proces is niet ten einde!) dat iedereen nu wel moet gaan beseffen dat het tijdperk van de gratis en onbeperkte energie definitief achter ons ligt. Het soms gehoorde argument dat elke studio toch zijn deel betaalt naar eigen inzicht en behoefte, vanwege de individuele calorimeters op de radiatoren, gaat alleen op voor het supplementaire verwarmingsverbruik, dit wil zeggen het extra verbruik dat gevraagd wordt NADAT de installatie in werking is gesteld. Maar het in werking stellen zelf kost een stroom aan energie voor het opstarten van de ketel en het distribueren van heet water door de buizen in het gebouw, en die kosten worden door iedereen betaald, ongeacht het individuele verbruik.

Het is onder meer met die gedachte in het achterhoofd dat de algemene vergadering van eigenaars op de laatste algemene vergadering van 21 oktober 2011 heeft besloten de verwarmingsinstallatie, die automatisch gestuurd wordt, zodanig in te stellen dat pas bij een buitentemperatuur van 16 graden of minder de installatie in werking treedt. Verschillende metingen hadden immers uitgewezen dat door inertie en beschutting van het gebouw, een buitentemperatuur van 16 graden overeenstemt met een binnentemperatuur van 20 graden of meer, zeker wanneer de bewoners niet onnodig de vensters open laten (wat verluchting betreft: energie-adviseurs raden aan de binnenruimte te verluchten door de vensters korte tijd VOLLEDIG open te zetten, in plaats van geruime tijd op een kier te laten staan).

De uitzonderlijke weersomstandigheden van de laatste weken stellen het automatisch afstelsysteem echter bijzonder op de proef. Zoals u zelf ongetwijfeld hebt gemerkt, halen we overdag buiten vaak 16 graden of meer, zeker in de beschutting van een stad. We merken zelfs mensen op terrasjes bij dit zachte weer! ’s Avonds echter koelt het buiten vrij snel af, en de avond- en nachttemperaturen zakken dan snel een eind beneden de 16 graden.

Na enkele klachten over onvoldoende verwarming rijst nu het vermoeden dat mogelijk de automatische sturing van de verwarming niet snel genoeg reageert op deze vrij plotse temperatuurwisseling. Om dit op korte termijn te compenseren, werd vandaag aan de technische firma die de verwarmingbeheert, opdracht gegeven de reactietemperatuur van de installatie alvast met 1 graad te verhogen, van 16 tot 17 graden. De volgende dagen moeten
uitwijzen of deze aanpassing volstaat.
Wat specifiek uw gezondheidsklachten betreft, moeten we er toch op wijzen dat het raadzaam zou zijn wanneer bewoners uit voorzorg een elektrische hulpverwarming zouden voorzien. Het valt immers ook niet uit te sluiten
dat de verwarmingsinstallatie in de loop van de winter eens defect zou raken, en dan is comfortabele bewoning uitgesloten. In dat verband is uit gezondheidsoverwegingen de aanschaf van een zgn. olieradiator ver te verkiezen boven een blaas/ventilatieradiator, die de neiging heeft verbrand stof te produceren.

Wat de mogelijke extra-kosten voor elektriciteit betreft, moeten we u verwijzen naar uw huurcontract. Extra elektriciteit in geval van defect aan de installatie valt onder het begrip “overmacht” en zal daarom vermoedelijk niet in aanmerking komen voor compensatie. Gaat het eerder om een comforteis, dat dient u te overleggen met uw eigenaar. U kunt hem/haar eraan herinneren dat hij/zij op de vergadering van 21 oktober over het betrokken agendapunt (afstelling CV in het gebouw) spreek- en stemrecht had.

Mocht u in de toekomst nog klachten hebben, dan zouden wij het op prijs stellen dat u bij ongemak duidelijk nota zou nemen van datum, uur en binnentemperatuur. Op die manier kunnen wij uw klachten vergelijken met de prestatielijsten van de CV-installatie.

Met vriendelijke groet,
Beheer Gouden Reaal

 

Blogberichten verwarming

2023

2022