Archief 2000-2009

AV en BR 2000-2009

(routinepunten zoals budget, beheerraad, syndicus… zijn niet vermeld)

 • (B)AV= (Buitengewone) Algemene Vergadering  
 • SYN= Syndicus (brieven, berichten)
 • BR= Beheerraad (later Raad van Mede-eigendom)

 

datum (jjjj-mm-dd) AV, BR
 • besproken items
20091020 AV
 • ontslag syndicus Lamy, aanstelling syndicus Sterprojects
20080421 AV
 • maatregelen tegen nalatige betalers
 • renovatie gangen
 • voorstel camerabewaking
 • dak- en betonstudie
 • contract Dalkia te eindigen op 30/6/2013
20070521 AV
 • renovatie trapzaal Kaasstraat
 • renovatie gangen
20060510 AV
 • maatregelen tegen nalatige betalers
 • KB 9/3/2003 veiligheid liften
 • renovatie trapzaal Kuiperstraat + inkomhal
20050510
 • KB 9/3/2003 veiligheid liften
20040407 AV
 • gevelwerken vocht (uitgebreid)
 • KB 9/3/2003 veiligheid liften
 • opening website
20030408 AV
 • maatregelen tegen nalatige betalers
 • schilderen ramen voorzijde (kaai)
 • vochtindringing voorgevels
 • conciërge Mw Van Zand op 31/3/2003 met pensioen
 • opening fietsenstalling in parkeergarage
20020423 AV
 • graffiti tegen buitengevel: reiniging
 • wintertuin achterzijde (Japans restaurant)
20010516 AV
 • maatregelen tegen nalatige betalers
 • geurhinder 5e en 6e verdieping (rioolgeur)
 • lekken gang 6e verdieping (regenafvoer)
 • lekken dichting badranden
 • maatregelen brand: heropening branddeur Kuiperstraat & herinschakelen brandalarm
 • geluidshinder Japans restaurant (stoelen)
20000413 AV
 • maatregelen tegen nalatige betalers
 • wintertuin achterzijde (Japans restaurant)
 • geurhinder Japans restaurant